HAKKIMIZDA

 

Ekonomi Ticaret Derneği; farklı iş kolları oluşan, referanslı üyelik sistemi ile genişleyen iş dünyası temsilcilerinin belirli etkinlik ve programlar ile bir araya geldiği, ülkemizde ve dünyada 50 ülkede çeşitli iş dünyası ve bürokratik bağlantıları bulunan gücünü üyelerinin network ve yardımlaşma havuzundan sağlayan “Yeni Nesil İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşudur”

Ekonomi Ticaret Derneği’nin vizyonu iki önemli temel taşından oluşmaktadır;

  • Ekonomi Ticaret Derneği; Üyeleri birbirleri arasında iş ve network birlikteliği yaparak kendi uhdelerinde veya yakın çevrelerindeki iş potansiyellerini teknolojinin iletişim imkânlarını da kullanıp dinamik ve sistematik çalışma ile gerek yurtiçi gerek yurtdışı taleplerine hızlı ve efektif sonuçlar bulmaktadır, Ekonomi Ticaret Derneği bu vizyonunu 2017 yılında başlatmış olduğu Patronlar Platformu etkinlikleri ile üyeler arasında yaklaşık 500 Milyon TL ticaret hacmine ulaşmıştır.

  • Ekonomi Ticaret Derneği; Uluslararası iş dünyası kurumları ile ortak çalışmalar organize etmektedir. Bu çalışmalar için Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyetinin Ticaret Müşavirlikleri, Ülkemizde faaliyet gösteren diğer ülkelerin Ticaret Müşavirlikleri, Ülkemizde ve kendi ülkelerinde faaliyet gösteren resmi ve gönüllük esasına dayalı iş dünyası kurumları, Ticaret ve Sanayi odaları Türkiye’de okuyarak mezun olmuş öğrencilerin kendi ülkelerinde ki sivil toplum grupları gibi birçok ortak kurum ile çalışmalar yürütmektedir.Yurtdışından gelen heyetler, Yurtdışı gezileri, Kurulan sosyal medya grupları ile oluşturulan ülke bazlı ürün ve tedarik havuzları ve benzer etkinlikler neticesinde yurtdışından gelen iş talepleri Ekonomi Ticaret Derneği üyeleri ile paylaşılarak güvenilir iş birlikleri sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar ile Ekonomi Ticaret Derneği üstenmiş olduğu misyon; Üretim yapan kobi ölçeğindeki üyelerinin iç ticaret potansiyeline katkı sağlayarak onları sanayici statüsüne taşımak ve sanayici ölçeğindeki üyelerinin ulusal platformda geliştirerek ve uluslar arası network ağını kullanarak küresel ölçekte ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak ihracatçılar konumuna getirmektir.  Ekonomi Ticaret Derneği üyelerine bu imkânları sağlarken kesinlikle hiçbir nam ve isim altında yapılan işlerden ve oluşan ticaretten komisyon veya ücret talep etmemektedir.

Ekonomi Ticaret Derneği; ticarete ve kazanca yönelik aktivitelerin dışında yapılan sosyal ve tanışma etkinliklerinde yeni dostluklar ve bu dostluklara dayalı yeni ticari birliktelikler, ortaklıklar kurulma konusunda üyelerimize yepyeni bir iş modeli sunuyor, Bu vesile ile yine 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren Patronlar Platformu etkinliği neticesinde 5 yurtdışı ve yaklaşık 50 yurtiçi ticari ortaklık ve iş birlikteliği gerçekleşmiştir. Bu ortaklıkların en önemlisi Tanzanya ülkesinde üyelerinin ürünlerinin sergilenerek satışa sunulduğu 500 m2 mağaza ile faaliyet gösteren Compass şirketidir.

Ekonomi Ticaret Derneği, Ülkemizde alışagelmiş oluşumlardan farklı olarak, Üyelerinin sadece iş olanaklarına ve ticari faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile yola çıkan “YENİ NESİL İŞ DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR”